Archief scannen

Het digitale werken wordt flink aangemoedigd. Ook bij verhuizing kiest men vaak om de archieven te digitaliseren. Om dit vorm te geven worden projecten opgezet om bijvoorbeeld voor een gemeente het complete archief te digitaliseren. Binnen een samenwerkingsverband wordt veelal afgesproken de dossiers digitaal beschikbaar te stellen. En ook voor bedrijven is archiefscannen een trend.

 

Archieven bevatten dikwijls foto-, film- en videomateriaal. KSB Repro helpt u met het digitaliseren van videobeelden van rioolinspecties of audio/visuele vergaderverslagen. Het audio/visuele archief komt meestal als laatste aan de orde maar neemt vaak veel ruimte in beslag.

 

KSB Repro heeft ruime ervaring als het gaat om projectmatig scannen van archieven of dossiers. En deel van onze bedrijfsruimte is speciaal hiervoor ingericht en onze werknemers zijn hierin bekwaam. Aan de gevraagde kwaliteitsnormen van de Archiefwet, ISO 9001 en ISO 14001 kan zonder meer worden voldaan.