Reprografie

De term reprografie is afgeleid van het Latijnse reproducere. Reprografie is de internationaal aanvaarde verzamelnaam voor alle technieken die gebruik maken van de inwerking van licht, ultraviolet- of  infraroodstraling op een hiervoor gevoelig materiaal voor het maken van (foto)kopieën van geschreven, gedrukte, getekende of fotografisch vervaardigde originelen.

 

Naast populaire termen printen, kopiëren en scannen worden ook druktechnieken als stencildruk,  offsetdruk en vermenigvuldiging door middel van carbonpapier of zelfkopiërend papier onder het begrip reprografie samengevat.

 

Het onderscheid tussen reprografie in strikte zin en druktechnieken is vervaagd sinds kopieerapparaten op grote schaal worden gebruikt voor het vervaardigen van een grote oplage. Anderzijds vinden reprografische technieken toepassing voor het vervaardigen van drukvormen voor kantoordruk.