Kopiëren

Kopiëren is een proces om geschreven of gedrukt materiaal door middel van fotografische technieken te kopiëren. Met de komst van computers met scanners is er naast de mogelijkheid van rechtstreeks fotokopiëren de mogelijkheid bijgekomen om dit proces te scheiden in scannen en printen, waarbij men eventueel de afbeelding tussendoor kan controleren en bewerken, en eventueel ook na het printen nog bewaren. De  scanner en printer kunnen aparte apparaten zijn, of geïntegreerd in één apparaat. Soms is ook een faxapparaat geïntegreerd, en/of kunnen documenten via e-mail worden verstuurd.

 

Het eerst produceren van een papieren origineel en dan kopiëren wordt tegenwoordig vaak vervangen door het op de computer intypen en dan printen van de papieren exemplaren (voor zover deze überhaupt nog nodig zijn; teksten en afbeeldingen worden nu ook vaak op diverse manieren elektronisch gedistribueerd). Iemand die alleen een papieren exemplaar ter beschikking heeft zal zich echter (zelfs als de tekst oorspronkelijk met een computer is gemaakt) voor het maken van meer exemplaren van een fotokopieerapparaat/scanner/printer moeten bedienen.