Verzekeraars

 

Voor Friesland Bank Assurantiën verzorgd KSB Repro o.a. de verwerking voor de verzending van verzekeringspolissen. Deze worden door Friesland Bank Assurantiën aangeleverd inclusief nota’s en formulieren. Deze worden door onze medewerkers handmatig samengevoegd, gecouverteerd en verstuurd.

 

Hiervoor geldt dat er een grote mate van precisie aan te pas komt, het is erg nummergevoelig werk waar geen fouten bij gemaakt mogen worden. Friesland Bank Assurantiën is in deze erg tevreden over de door KSB Repro geboden dienstverlening.

 

Dagelijks worden formulieren verwerkt die hetzij handmatig hetzij automatisch gecouverteerd en verstuurd worden.

 

Voor Friesland Bank Assurantiën handelt KSB Repro ook veel porti af.

KSB-branches-verzekeraars-logos